Regulamin toplisty "SŁOWIAŃSKA WIARA RODZIMA I INNE RELIGIE PIERWOTNE"  1. Zabronione jest dodawanie do toplisty stron erotycznych.
  2. Jedyną dozwoloną metodą zdobywania punktów w topliście jest umieszczenie jej buttona na dodanej stronie (lub jej podstronach).
  3. Niedozwolone jest umieszczanie toplisty w ramkach i stosowanie jakichkolwiek skryptów nabijających punkty.
  4. Okno z rankingiem, które otwiera się po zagłosowaniu musi być widoczne; nie może być zmniejszone, zminimalizowane ani zmodyfikowane przez kod strony w żaden sposób.
  5. Zawartość strony musi być zgodna z podanym tytułem i opisem.
  6. Strona musi być związana z tematyką toplisty.
  7. Strony tzw. monoteistycznych religii globalnych, będą usuwane bez uprzedzenia.
  8. Strony zawierające treści nawołujące do nienawiści na jakimkolwiek tle będą usuwane bez uprzedzenia.
  9. Zastrzega się możliwość usunięcie stron nie zawierających buttonu lub stosownego odnośnika do niniejszej TopListy...


Strona główna toplisty